Κατάλογος Εκδηλώσεων

02
Δεκ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ευαγγελίας Νικολακάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/12/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ευαγγελία Νικολακάκη

Αριθμός Μητρώου:              2019019042

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Ψηφιοποίηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τίτλος στα Αγγλικά:            Digitilization in Primary Education

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ατσαλάκης Γιώργος

Πρώτο Μέλος:            Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος:          Τσαφαράκης Στέλιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και οι απαιτήσεις της ψηφιακής επανάστασης επέφεραν την ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία. Η ψηφιοποίηση με τη στενή της έννοια σημαίνει τη μετατροπή του αναλογικού υλικού σε ψηφιακό, ενώ με την ευρεία της έννοια σημαίνει τη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθούν αλλαγές και βελτιώσεις σε κάθε τομέα. Η θέση της Ελλάδας όσον αφορά την ψηφιακή της ωριμότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλα κράτη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να καλυφθούν τα κενά και παράλληλα να οδηγηθεί η χώρα μας σε καλύτερες θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί πληροφοριακά συστήματα και άλλες ψηφιακές εφαρμογές για την καλύτερη διοίκηση της εκπαίδευσης και τη διάθεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσφατη πανδημία του Κορωνοϊού και η ανάγκη εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτάχυνε ακόμη περισσότερο αυτές τις διαδικασίες και έδωσε πολύτιμες εμπειρίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιοποίηση, εκπαίδευση, πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακό σχολείο

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  

The rapid development of technology in recent years and the demands of the digital revolution have led to digitization in all areas and especially in the field of Primary Education, with which the present work deals. Digitization in the narrow sense means the conversion of analog material to digital, while in its broadest sense it means the use of new technologies in order to achieve changes and improvements in every field. Greece's position in terms of digital maturity is at a low level compared to other countries. However, in recent years, coordinated efforts are being made by the Ministry of Digital Governance, in order to fill the gaps and at the same time lead our country to better positions. In this context, information systems and other digital applications have been developed to better administer education and make educational content available to stakeholders. The recent Coronavirus pandemic and the need to implement distance education have further accelerated these processes and provided valuable experiences for the digital transformation of education.

Keywords: digitization, education, information systems, digital school

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Πέμπτη 2/12/2021

Ώρα:                       12:00-13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/98052496320?pwd=TzZ1UmFlaDk0RmFMR2FxWURUVGg5UT09

Meeting ID: 980 5249 6320

Password: 444276

 

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence