Κατάλογος Εκδηλώσεων

05
Νοε

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Βόκα Δημητρίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/11/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:  Βόκας Δημήτριος

Αριθμός Μητρώου:  2014010153

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Σχεδιασμός και ανάλυση πτέρυγας

Τίτλος στα Αγγλικά:  Wing design and analysis

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:  Γεώργιος Σταυρουλάκης

Πρώτο Μέλος:  Γεώργιος Ταϊρίδης

Δεύτερο Μέλος:  Νικόλαος Μπιλάλης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

    Σε αυτήν την εργασία, εξετάζεται ο σχηματικός έλεγχος εύκαμπτων κατασκευών χρησιμοποιώντας ενισχυμένες παραμορφώσεις ως ενέργειες ελέγχου. Το προτεινόμενο σχήμα μπορεί να εφαρμοστεί για τη μορφοποίηση των δομών δοκών, όπως βάσεις ράδιο-τηλεσκοπίου, έξυπνες πτέρυγες αεροσκαφών, μπούμα ψεκασμού κλπ. Θεωρείται ένα στατικό πρόβλημα για διαφορετικά εξωτερικά φορτία. Για τον έλεγχο του σχήματος της κατασκευής, εφαρμόζονται κατάλληλα σχεδιασμένες παραμορφώσεις επιλεγμένων δομικών μελών. Οι εφαρμοσμένες παραμορφώσεις σε επιλεγμένα στοιχειά ελέγχου μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω πολλών τεχνολογιών: θερμικές τάσεις, πιεζοηλεκτρικά φορτία, ενεργοποιητές μνήμης σχήματος κλπ. Το σχήμα της δομής αλλάζει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παράδειγμα, για να υπάρχει ο βέλτιστος έλεγχος της γεωμετρικής δοκιμής της έξυπνης πτέρυγας του αεροσκάφους, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα, την αναταραχή του αέρα, την πίεση, την ταχύτητα ροής και άλλα. Σε αυτό το έγγραφο παρουσιάζονται τα διακριτά βήματα αλλαγής σχήματος της δομής, η οποία βρίσκεται υπό εξωτερική φόρτωση και έλεγχο, καθώς η σχεδίαση και η ανάλυση έξυπνης πτέρυγας στο περιβάλλον του σχεδιαστικού προγράμματος NΧ Siemens.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

    In this work, shape control of flexible structures using enforced deformations as control actions is considered. The proposed scheme can be applied for morphing of truss structures, such as a radio-telescope bases, aircraft smart wings, spray booms etc. A static problem for different external loadings is considered. In order to control the shape of the structure, suitably designed deformations of selected structural members are applied. Applied deformations on selected control elements can be realized by means of several technologies: thermal stresses, piezoelectric effects, shape memory actuators etc. The shape of the structure is changed according to the environmental conditions. For instance, in order to have an optimal control of geometry of the aircraft smart wing, it should be modified in dependence of weather phenomena, air turbulence, pressure, flow velocity and others. This paper shows the discrete steps of shape changing of the structure, which is under external loading and control, as well as the design and analysis of a smart wing in the design program NX Siemens.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  5/11/2020

Ώρα:  10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Τηλεδιάσκεψη:   https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/R4O0XYHM

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence