Slide background

Professors

The professors of the School of Production Engineering and Management comprises full Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Emeritus Professors.


Nikolaos Bilalis

Michalis Doumpos

Tom Kontogiannis

Vassilis Kouikoglou

Nikolaos Matsatsinis

Vassilis Moustakis

Ioannis Nikolos

Markos Papageorgiou

Fotios Pasiouras

Anastasios Pouliezos

Yiannis Saridakis

Dimitrios Sotiropoulos

Georgios Stavroulakis

Nikolaos Tsourveloudis

Constantin ZopounidisAnargiros Delis

Michalis Konsolakis

Stavros Moustaizis

Spiros Papaefthimiou

Ioannis Papamichail

Dimitriοs Patelis


George Arampatzis

George Atsalakis

Stratos Ioannidis

Fotis Kanellos

Yannis Marinakis

Stelios Tsafarakis


Yannis Phillis

© School of Production Engineering & Management  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--