Slide background

Professors

The professors of the School of Production Engineering and Management comprises full professors, associate professors, assistant professors, emeritus professors and honorary professors.
 


Nikolaos Bilalis

Michalis Doumpos

Tom Kontogiannis

Vassilis Kouikoglou

Nikolaos Matsatsinis

Vassilis Moustakis

Ioannis Nikolos

Markos Papageorgiou

Fotios Pasiouras

Anastasios Pouliezos

Yiannis Saridakis

Dimitrios Sotiropoulos

Georgios Stavroulakis

Nikolaos Tsourveloudis

Constantin ZopounidisAnargiros Delis

Michalis Konsolakis

Yannis Marinakis

Stavros Moustaizis

Spiros Papaefthimiou

Ioannis Papamichail

Dimitriοs Patelis


George Arampatzis

George Atsalakis

Stratos Ioannidis

Stelios Tsafarakis


Yannis Phillis


Honorary Professors
 

Asad M. Madni

Yannis Siskos

© School of Production Engineering & Management  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--